SEO

Sémantická optimalizace webových stránek pro vyhledávače s cílem zvýšit jejich návštěvnost a úspěšnost


V dnešní době jsou webové stránky jedním z vašich nejdůležitějších komunikačních kanálů směrem k zákazníkovi. V mnoha případech zprostředkovávají i prvotní kontakt návštěvníka s vaší značkou, firmou či podnikáním.

Typickým způsobem jak se obecný návštěvník dostane na cílové webové stránky je skrze výsledky hledání na stránkách vyhledávačů. Ve vysoce konkurenčním prostředí panujícím na internetu se ke standardním faktorům ovlivňujícím chování zákazníka (cena, dostupnost zboží, kvalita, renomé atd.) přidal i zcela nový a specifický faktor – viditelnost, neboli pozice ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávače a jejich algoritmy pracují na obrovské množině dat a hodnocení webových stránek je závislé na celé řadě faktorů. SEO (Search Engine Optimization) je sada pravidel a postupů jak pozitivně ovlivnit pozici webových stránek ve výsledcích hledání pro definovaný soubor klíčových slov.

Jednotlivé kroky této strategie lze stručně shrnout do následujících bodů:

  • Identifikace obecného návštěvníka
  • Definice modelu jeho chování
  • Vytvoření struktury stránek sémanticky odpovídající modelu chování
  • Propagace webových stránek v rámci internetu pro definovaná klíčová slova (vyplývající z modelu chování)
  • Sledování a průběžná optimalizace pro konkrétní výsledky

Na základě našich zkušeností se SEO optimalizací mnoha projektů jsme schopni pro vás realizovat kompletní postup optimalizace a vybrat pro vás nejvhodnější strategii pro cílení na návštěvníky

 


Contact us Chcete dosáhnout lepších pozic ve vyhledávačích? Kontaktujte nás pro další informace.

Další služby