NGINX, PHP-FPM a memory_limit

Nastavení memory limitu pro PHP v konfiguraci NGINX a PHP-FPM

V PHP-FPM je defaultně nastavený memory_limit na 128MB. Pokud je tento limit potřeba změnit, lze požadovanou hodnost nastavit pomocí fast_cgi_param direktivy:

fastcgi_param PHP_VALUE "memory_limit = 1G";

Zápis pro Symfony aplikaci pak může vypadat třeba takto:

location ~ ^/index\.php(/|$) {
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.0-fpm.sock;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
  
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
  fastcgi_param PHP_VALUE "memory_limit = 1G";

  # Prevents URIs that include the front controller. This will 404:
  # http://domain.tld/index.php/some-path
  # Remove the internal directive to allow URIs like this
  internal;
}

Mohlo by vás také zajímat

Symfony, lokální server a důvěryhodný SSL certifikát v Chrome

Nastavte si důvěryhodný certifikát v Chrome i pro vývoj Symfony aplikací

Číst více

Http Basic Auth v Nginx

Návod, jak jednoduše nastavit Http Basic Auth pro webový server Nginx.

Číst více

Deployment PHP aplikací pomocí Deployeru a Gitlab CI

Jednoduchý návod na snadný deployment PHP/Symfony aplikací z Gitlabu i z lokálního počítače.

Číst více

nám. Republiky 28
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ: 28006402
DIČ: CZ28006402

© 2002 - 2022 iD-SIGN BRANDS MENTIONED ABOVE ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNER.